รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.50THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Announcement / ประกาศ
Lot 1-26 "Caishenye” imperforated sheets special issue special numbers – proceeds will go to the Royal Command of H.M. King Bhumiphol, H.M. Queen Sirikit and the Royal Household; therefore Eur-Seree will exempt of buyer’s premium 10.70% on those lots.

รายการที่ 1-26 ชีทชุด "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชนิดไม่ปรุรูพิมพ์ แบบพิเศษ เลขสวย นี้จะนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ดั้งนั้นบริษัท เอื้อเสรีฯ จะยกเว้นค่าดำเนินการประมูลของผู้ซื้อ (Buyer’s Premium) 10.70% ด้วย

Found 1797 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is the first sheet number "0001" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย ใบแรก "0001" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 2    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0002" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0002" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 1400

more details

LOT NO: 3    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0003" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0003" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 4    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0004" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0004" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 5    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0005" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0005" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 6    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0006" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0006" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 7    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0007" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0007" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 8    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0008" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0008" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 9    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0009" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0009" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 10    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0111" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0111" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 2200

more details

LOT NO: 11    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0222" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0222" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 1300

more details

LOT NO: 12    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0333" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0333" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 13    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0444" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0444" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 1600

more details

LOT NO: 14    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0555" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0555" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 2300

more details

LOT NO: 15    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0666" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0666" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 1400

more details

LOT NO: 16    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0777" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued.VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0777" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 17    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0888" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0888" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 18    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is solid lucky number "0999" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขตองสวย "0999" จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้VF(1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 19    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0123" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0123" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 1500

more details

LOT NO: 20    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0234" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0234" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 1200

more details

LOT NO: 21    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0345" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued.VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0345" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 22    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0456" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0456" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 23    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0567" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0567" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 24    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0678" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0678" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF567

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 25    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0789" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0789" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 26    meaning Starting: THB 500   Approx: € 12  Download Blank POST-BID
2012 "Caishenye - God of Fortune, Wealth & Prosperity" special limited edition imperforated souvenir sheet, size 12x19.5 cm., this sheet is lucky number "0890" issued only 1,000 sets numbered from 0001-1000, much sorted by collectors, investment recommended. Original state as issued. VF(1)
2555 "เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย" ชีทพิเศษ ไม่ปรุรู ขนาด 12x19.5 ซม. หมายเลขสวย "0890" เลขที่นิยมมาก จำนวนออกเพียง 1,000 จากหมายเลข 0001-1000 สภาพเดิมยังไม่ใช้ VF(1)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 1100

more details

LOT NO: 27    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 61  Download Blank POST-BID
1947 "Coming to Age" 5st.-50st. (329-33) set of 5 values,fresh unmounted mint, very popular set, VF(5) CV=3,500THB.
2490 ชุดบรรลุราชนิติภาวะ ครบชุด 5 ดวง 5สต.-50สต. ยังไม่ใช้ไม่มีฮินท์ สภาพนอก สีสด กาวตามสภาพ เป็นชุดที่นิยมมาก VF(5) CV=3,500THB.

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 28    meaning meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1234  Download Blank POST-BID
1947 King Rama IX 1st Definitive Series "SIAM" 5st.-20b.(#319-28) complete unused block set of 10, all values except 2b. and 5b. with printer's imprint at bottom margin, tropical gum, unmounted, good condition. F. (40) CV=100,000THB.
2490 แสตมป์พระรูป ร. 9 ชุดแรก "สยาม" 5สต.-20บ.(#319-28) ครบชุดบล็อคสี่ 10 ราคา ทุกราคายกเว้น 2บ. และ 5บ. มีชื่อโรงเพิมพ์ กาวเหลือง ไม่ติดฮินท์ สภาพดี (10) CV=100,000THB.

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 70000

more details

LOT NO: 29    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 370  Download Blank POST-BID
1947 King Definitive Series I 5st.-20b.#319-28 complete set of 10 in unmounted mint, very tiny stain spots on 10st., 20st., 50st., 2b. & 10b. Otherwise in very fine condition, very popular set. F-VF.(10) CV=25,000THB.
2490 พระรูป ร.9 ชุดที่ 1(สยาม) 5สต.-20บ. #319-28 ยังไม่ใช้ครบชุด 10ดวง ไม่มีฮินท์ มีสนิมอ่อนๆที่ดวงราคา10สต., 20สต., 50สต., 2บ. & 10บ. นอกนั้นสภาพสวยมาก เป็นชุดที่นิยมมาก F-VF CV=25,000(10)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 30    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 296  Download Blank POST-BID
1947 King Definitive Series I 5st.-20b.#319-28 complete set of 10 in very fine fresh lightly mounted mint, very popular set, CV=25,000THB.(10)
2490 พระรูป ร.9 ชุดที่ 1(สยาม) 5สต.-20บ. #319-28 ยังไม่ใช้ครบชุด 10ดวง มีฮินท์บาง กาวขาวมาก สภาพนอก สวยมาก เป็นชุดที่นิยมมาก VF CV=25,000(10)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 31    meaning Starting: THB 8600   Approx: € 212  Download Blank POST-BID
1947 King Definitive Series I 5st.-20b.#319-28 complete set of 10 in fine mounted mint, very popular set, CV=25,000THB.(10)
2490 พระรูป ร.9 ชุดที่ 1(สยาม) 5สต.-20บ. #319-28 ยังไม่ใช้ครบชุด 10ดวง มีฮินท์ เป็นชุดที่นิยมมาก VF CV=25,000(10)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 246  Download Blank POST-BID
1947 King Definitive Series I 5st.-20b.#319-28 complete set of 10 in unmounted mint, light even gum tonned, few with stain spots, a very popular set. F(10) CV=25,000THB.
2490 พระรูป ร.9 ชุดที่ 1(สยาม) 5สต.-20บ. #319-28 ยังไม่ใช้ครบชุด 10ดวง สภาพไม่มีฮินท์ กาวเหลืองอ่อน บางดวงมีจุดสนิมอ่อนๆ เป็นชุดที่นิยมมาก F.(10) CV=25,000THB.

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 222  Download Blank POST-BID
1947 King Definitive Series I high value 10 & 20b.#327-8 unmounted mint slightly brown gum, VF, CV=19,500THB.(2)
2490 พระรูป ร.9 ชุดที่ 1(สยาม) 10 & 20บ. #327-8 ยังไม่ใช่ ไม่มีฮินท์ กาวเหลืองเล็กน้อย สวยมาก VF CV=19,500(2)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 246  Download Blank POST-BID
1947 Rama IX first issue postal card 15st. green printed Survey department, unused in extremely fresh condition, very rare for this condition. (1)
2490 ป.บ.ใบแรกของรัชกาลที่ 9 ชนิดราคา 15ส.ต.สีเขียว ยังไม่ใช้สภาพขาวสวยสดมาก หายากมากในสภาพนี้ (1)

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 123  Download Blank POST-BID
1947-1987 Group of used stamps, different of complete sets, 146 sets. Start at low price. F(573) CV=15,379 THB
2490-2530 กลุ่มแสตมป์ใช้แล้ว รวม 146 ชุด ไม่ซ้ำกัน สภาพดี เริ่มต้นในราคาที่ต่ำมาก F(573) CV=15,379 THB

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 197  Download Blank POST-BID
1950 "Coronation Issue" 5st.-3b,(#334-341) complete set of 8 values in blocks of 4 with printer's imprint lower margins, brown gum to dark brown gum but still good condition. 20st. stained on reverse. F.(32) CV=20,000THB.
2493 "ชุดบรมราชาภิเศก" ครบชุดไม่ใช้ บล็อคสี่ 8 ราคา 5สต-3บ. ทุกราคามีชื่อโรงพิมพ์ที่ขอบล่าง กาวเหลืองถึงเหลืองแก่แต่สภาพยังดี ราคา 20สต.มีจุดเหลืองที่ด้านหลัง (32) CV=20,000THB.

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 37    meaning meaning Starting: THB 13000   Approx: € 320  Download Blank POST-BID
1950 "Coronation" 5st., 10st. & 15st. (#334-6) each in full sheet of 100, unmounted mint, light even brown gum, some stains, still look fresh. (300) CV=24,000THB.
2493 ชุด "บรมราชาภิเษก" 5สต. 10สต. และ 15สต. แต่ละดวง ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 100ดวง กาวเหลืองอ่อนๆ มีสนิมบางแห่ง แต่ยังดูดีมาก (300) CV=24,000THB.

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 148  Download Blank POST-BID
1950 "Coronation" 5st.-3b.(#334-41) set of 8 in block of 4, unmounted mint, light even brown gum, some minor stain but obverse still look fresh, fine condition. F-VF(32) CV=20000THB
2493 "ชุดบรมราชาภิเศก" 5สต.-3บ.(#334-41) ครบชุด 8 ดวงบล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ กาวเหลืองอ่อนๆ มีสนิมบางแห่ง แต่ด้านหน้ายังดูดีมาก สภาพดี F-VF(32) CV=20000THB

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 39    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 61  Download Blank POST-BID
1950 "Coronation" 5st.-3baht (334-41) set of 8 values, fresh lightly mounted mint, very popular set, VF(8) CV=5,000THB.
2493 ชุดบรมราชาภิเศก ครบชุด 8 ดวง 5สต.-3บ. ยังไม่ใช้ไม่มีฮินท์ สีสด กาวขาว สภาพนอก เป็นชุดที่นิยมมาก VF(8) CV=5,000THB.

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

more details

LOT NO: 40    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 123  Download Blank POST-BID
1951 Cover from Bangkok to USA. Multi franked stamps included high value of Rama IX-Siam, 5b., 10b. & 20 Baht with total rate of 42.10 Baht. Tied Bangkok GPO cds., dated 22-June-1951 F(1)
2494 จดหมายส่งจากกรุงเทพ ไป สหรัฐ ติดแสตมป์หลายชุดปนกัน 11 ดวง รวมเป็นอัตรา 42.10 บาท ประทับตราไปรษณีย์กลางวันที่ 22-มิถุนายน-2494 ซองติดแสตมป์ชุดสยามราคาสูง 5-20 บาท ด้วย สภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 98  Download Blank POST-BID
1951 Definitive stamp. 2nd series "Thailand" 5st. and 10st. (#342-343) printed at Waterlow and Sons each in 2 full sheets of 100 stamps, some stains but obverse still look very fresh. VF(400) CV=8,000 THB
2493-2504 แสตมป์รัชกาลที่9 ชุดไทยแลนด์ ราคา 5สต.และ10สต.(#342-343) พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์แอนด์ซัน ยังไม่ใช้ เต็มแผ่น100ดวง อย่างละ 2แผ่น มีสนิมบางส่วน แต่ด้านหน้ายังสีสดมาก (400) CV=8,000 THB

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1234  Download Blank POST-BID
1951 King Rama IX 2nd Definitive Series "THAILAND" 5st.-20b.(#342-55) complete unused set of 14 values in block of 4, all values except 20st. with printer's imprint at bottom margin, tropical gum, hinged some values but still in good condition. obverse of 10st. and 20st. stained, interesting lot. F.(56) CV=100,000THB.
2494 แสตมป์พระรูป ร. 9 ชุดแรก "ไทยแลนด์" 5สต.-20บ.(#342-55) ครบชุดบล็อคสี่ 14 ราคา 14 บล็อก ทุกราคายกเว้น 20สต. มีชื่อโรงพิมพ์ กาวเหลือง ติดฮินท์บางราคาแต่สภาพดี ราคา 10สต. และ 20สต, มีจุดเหลืองที่ด้านหน้า (56) CV=100,000THB.

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 80000

more details

LOT NO: 43    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 197  Download Blank POST-BID
1951 'King Bhumiphol Definitive 2nd Series" Waterlow & Sons file copy specimen of 25st block of 12 (6x2) with top margin, small tear on top margin only, each with single security punched hold, fresh with gum, several creases otherwise very attractive multiple. VF(12)
2494 พระรูป ร. 9 ชุดที่สอง ปรู๊ฟตัวอย่างสี file copy specimen จาก Waterlows & Sons ราคา 25สต บล็อก 12 (6x2) มีขอบด้านบน มีรอยฉีกเล็กน้อยที่ขอบ เจาะรู สีสด มีกาว รอยพับหลายแห่ง เป็นบล็อคที่สวยสง่า และน่าสนใจมาก VF(12)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 44    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 296  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-20b.#342-55 complete set of 14 (Waterlow printing) unmounted mint, popular set. F-VF.(14) CV=25,000THB.
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2(ไทยแลนด์) 5สต.-20บ. #342-55(พิมพ์วอเตอร์โล) ยังไม่ใช้ครบชุด 14ดวง ไม่มีฮินท์ F.-VF(14) CV=25,000THB.

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 296  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-20b.#342-55 Waterlow & Son printing, complete set of 14 in very fresh lightly mounted mint, F-VF,(14) CV=25,000THB.
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2(ไทยแลนด์) 5สต.-20บ. #342-55 พิมพ์วอเตอร์ลู ยังไม่ใช้ครบชุด 14ดวง มีฮินท์บางๆทุกดวง สภาพนอก ขาวสวยมาก F-VF.(14) CV=25,000THB.

Auction Result for LOT NO:45:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 46    meaning Starting: THB 8600   Approx: € 212  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-20b.#342-55 complete set of 14 (Waterlow printing) unmounted mint with even toned gum, popular set. F.(14) CV=25,000THB.
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2(ไทยแลนด์) 5สต.-20บ. #342-55(พิมพ์วอเตอร์โล) ยังไม่ใช้ครบชุด 14ดวง ไม่มีฮินท์ กาวน้ำตาลอ่อน F.(14) CV=25,000THB.

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 172  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-20b.#342-55(Waterlow printing) complete set of 14 mounted mint, light brown gum, some with faults, still a popular set. F.(14) CV=25,000THB
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2(ไทยแลนด์) 5สต.-20บ. #342-55(พิมพ์วอเตอร์โล) ยังไม่ใช้ครบชุด 14ดวง ไม่มีฮินท์ บางดวงมีตำหนิและกาวเหลืองหลายดวง F.14) CV=25,000THB

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 197  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-5b.#342a-53a 2nd printing TDLR complete set of 10 in very fresh unmounted mint, VF. (10) CV=9,500THB.
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2(ไทยแลนด์) 5st.-5b.#342a-53a พิมพ์โทมัส ยังไม่ใช้ครบชุด 10ดวง ไม่มีฮินท์ สภาพนอก ขาว สวยมาก VF.(10) CV=9,500THB.

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 49    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 148  Download Blank POST-BID
1951 Rama 9 definitive 2nd series in value 5 Baht (#353) in multiple block of 12(6x2) in top right corner margin with serial number, MNH with some minor tone spot on reverse, scarce multiple block, (12) CV=20,400THB
2494 แสตมป์รัชกาลที่ 9 ชุดสอง ราคา 5 บาท เป็นบล็อกสิบสอง(6x2) มุมบนขวา พร้อมเลขแผ่นกำกับ ยังไม่ใช้ สภาพดีพอใช้ มีจุดเหลืองบ้างเล็กน้อยที่ด้านหลัง น่าสนใจ (12) CV=20,400THB.

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 50    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 86  Download Blank POST-BID
1951 Rama IX 2nd Issue-Thailand. of file copy specimen 5st.-3b.(#342-352) perf & imperf printed in issued colors with some duplicates but different security punched holes, without gum fine condition F(21)
2494 ร.9 ชุดที่สอง-THAILAND คลอเลคชั่นปรู๊ฟตัวอย่างสี file copy specimen 5สต. - 3บาท (#342-352) ชนิดปรุรู และไม่ปรุรูทั้งสี่ด้าน พิมพ์ด้วยสีที่เหมือนกับแสตมป์ที่ออก เจาะรูเล็ก มีซ้ำบางดวงแต่ ขนาดเจาะรูไม่เหทือนกัน ไม่มีกาว สีสด สภาพดี F(21)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 4000
Found 1797 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 25th March 2012; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price